oleksa_sref: (Default)
[personal profile] oleksa_sref


Вчора подивилися "Поводир" Олеся Саніна.

Я завжди ходжу на всі українські прем’єри. Це принципово для мене. Людей було багато, не дивлячись на те, що стрічку демонстрували відразу у 3 кінотеатрах (пам’ятаю як дивився "Іван Сила" - в залі чол. 5 ;-)). 
Не завжди моя принциповість винагороджується враженнями від стрічок. Цього разу я не пожалкував ані секунди свого часу! Фільм дійсно чудовий.

Гра акторів - 5+! Дует Атона Гріна та Стаса Боклана зіграв неймовірно класно. І Джамала і Олександр Кобзар - всі на своїх місцях.

Епоха передана досить точно. Я не побачив ляпів в реквізиті чи антуражі. А побачити у стрічці Харків, хай і 30-х років приємно (й водночас дуже сумно від розуміння, що місто тоді було центром жахливої трагедії)

Сюжет тримає в напрузі, хоча й розумієш чим все закінчиться. Багато філософського прихованого змісту. Пісня яку співають братчики (до речі із справжнього кобзарського цеху) дістає до самого дна серця. І так хочется вірити в хепі енд!

Робота оператора заслуговує на щиру похвалу. Дуже тонко витримана межа між натуральністю та моральністю. Все є - бійки, тортури, кров. Але це не виплескується на глядача, скоріш працює уява.

Раджу всім сходити - такого якісного українського кіно я ще не бачив.

Сайт стрічки: http://povodyr.com/
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oleksa_sref: (Default)
oleksa_sref

May 2015

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:14 am
Powered by Dreamwidth Studios